Konkurences Padomes logo

Konkurences padomes lēmumi

Nr Statuss Pieņemts Publicēts
30. Spēkā 30.07.2003. 30.11.-0001.
Par lietas izpētes izbeigšanu Par SIA “Forma” un SIA "Kronbergs, Kārkliņš un partneri" 16.06.2003. iesniegumu .
28. Spēkā 09.07.2003. 23.07.2003.
(107.)
Par vienošanos. Par VAS “Latvenergo” 24.07.2002. iesniegumu Nr.010100-17/1470. Par ilgtermiņa līguma noslēgšanu starp VAS “Latvenergo” un a/s “Rīgas siltums” .
27. Spēkā 07.07.2003. 30.11.-0001.
Par lietas izpētes izbeigšanu Par a/s "Diena" 05.03.2003. iesniegumu Nr.3-23/61 .
26. Spēkā 04.07.2003. 23.07.2003.
(107.)
Par pārkāpuma konstatēšanu, tiesiskā pienākuma un naudas soda uzlikšanu. Par SIA “Dukatra Industrija” 20.12.2002. iesniegumu par a/s “Liepājas siltums”.
25. 04.07.2003. 30.11.-0001.
Par lietas izpētes izbeigšanu Par bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Biomedicīnisko problēmu centrs” 19.03.2003. iesniegumu Nr.19.03.2003/1.
23. Spēkā 20.06.2003. 11.07.2003.
(104.)
Par lietas izpētes izbeigšanu. Par Draka NK Cables OY 12.02.2003. iesniegumu Nr.73k
22. Spēkā 20.06.2003. 30.11.-0001.
Par lietas izpētes izbeigšanu Par SIA "Baltkom TV SIA" 02.07.2002. iesniegumu Nr. 187.
20. Spēkā 28.05.2003. 30.11.-0001.
Par lietas izpētes izbeigšanu Par SIA “Livas” 27.03.2002. iesniegumu Nr.30/2 .
19. Spēkā 22.05.2003. 12.06.2003.
(88.)
Par Konkurences padomes 04.04.2003. lēmuma Nr.16 precizēšanu. Par SIA “Medija un Baltija” 27.01.2003. iesniegumu Nr.6 Par negodīgu konkurenci, patērētāju maldināšanu un darbības veikšanu bez reģistrācijas
18. Spēkā 22.05.2003. 12.06.2003.
(88.)
Par lietas izpētes izbeigšanu. Par Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras iesniegumu

Meklēt lēmumu

Lēmuma statuss