Semināru karte

[[https://goo.gl/QO7VcG]]2018. gada 26. novembris Rīgā