Burti
A  A  A

Publikācijas

Aktualitātes

10/01/2012

Noslēgta lauksaimniecības un mežsaimniecības traktortehnikas tirdzniecības un saistīto tirgu uzraudzība


2010.gada jūlijā uzsāktās uzraudzības ietvaros Konkurences padome (KP) vērtēja konkurences situāciju tirgū, iegūstot un izvērtējot informāciju par nozares normatīvo regulējumu, importa un eksporta apjomu, reģistrēto traktortehnikas vienību dinamiku, populārākajām traktortehnikas markām, tirgus koncentrāciju, tirgus dalībnieku apgrozījumu, kā arī apzinot tirgus dalībnieku viedokļus par situāciju tirgū.

Lasīt vairāk


05/01/2012

Konkurences padome atļauj Rezidor Hotels Group pārņemt trīs viesnīcu pārvaldību; soda par apvienošanās nepaziņošanu


16.decembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut Rezidor Hotels Group izmantot Reval Hotels aktīvus, pārņemot savā pārvaldībā viesnīcas Reval Hotel Latvija, Reval Hotel Elizabete un Reval Hotel Rīdzene. Vienlaikus Rezidor Hotels Group tika piemēros naudas sods Ls 11 280 apmērā, jo uzņēmums par šādu apvienošanās darījumu nebija paziņojis KP un attiecīgi to īstenoja pirms KP a...

Lasīt vairāk


28/12/2011

KP pagarina liegumu AS „Sentor Farm aptiekas" un AS „Recipe Plus" pārpirkt aptiekas. Uzņēmumi atsakās saņemt KP lēmumu.


23.decembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu pagarināt līdz 2015.gada 1.janvārim saistošos noteikumus, kas liedz AS „Sentor Farm aptiekas" un AS „Recipe Plus" pārpirkt aptiekas Rīgā, Jēkabpilī, Talsos un Dobelē – pilsētās, kurās šiem uzņēmumiem jau ir ievērojama tirgus vara. Šādi saistošie noteikumi līdz 2012.ga...

Lasīt vairāk


27/12/2011

KP soda būvuzņēmumus par apvienošanās savlaicīgu nepaziņošanu


9.decembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu piemērot Ls 25 375 naudas sodu SIA „ENERGO HOLDINGS" un tās īpašniekkompānijām SIA „GRF" un SIA „GRIF 23" par apvienošanās darījuma ar SIA „LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS" savlaicīgu nepaziņošanu. SIA „ENERGO HOLDINGS" 2011.gada 18.februārī iegādājās 100% SIA „LA...

Lasīt vairāk


07/12/2011

Informācija par situāciju piena tirgū, zemnieku kooperāciju un KP veiktajām pārbaudēm


Lai pirms jebkurām tālākajām diskusijām par aktualitātēm piena tirgū tajās iesaistītajiem būtu pieejama pilnīga faktuālā informācija par Konkurences padomes (KP) darbībām, šodien, 7.decembrī, KP priekšsēdētāja Ieva Jaunzeme preses brīfinga laikā informēja plašsaziņas līdzekļus par situāciju piena tirgū kopumā, kooperatīvu lomu tajā, kā arī par iestādes veiktajām pārbaudēm divos piena ko...

Lasīt vairāk


29/11/2011

Konkurences padome par aizliegtu vienošanos soda piecus būvuzraudzības un projektēšanas uzņēmumus


4.novembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu, ar kuru konstatēja aizliegtu vienošanos starp pieciem būvuzraudzības un projektēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas izpaudusies kā informācijas apmaiņa un tirgus sadale. Kopumā AS „VCI", SIA „Projekts 3", SIA „PRO VIA", SIA „Pk 19+93" un AS „Ceļu inženieri" piemērots naudas sods Ls 23 320 latu apmērā....

Lasīt vairāk


25/11/2011

KP atļauj Moller grupas uzņēmumiem iegūt izšķirošu ietekmi pār SIA „Motors Latvia", SIA „Venta Motors" un SIA „Miera Auto"


11.novembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut apvienošanos, kas paredzēta, Moller Auto Baltic AS iegūstot izšķirošu ietekmi pār SIA „Motors Latvia" un SIA „Venta Motors", kā arī Moller Real Estate Baltic AS iegūstot izšķirošu ietekmi pār SIA „Miera Auto". Šādu lēmumu KP pieņēma, jo konkrētā darījuma rezultātā nevienā no tirgiem, kurā darbojas minēti...

Lasīt vairāk


24/11/2011

Konkurences padome par aizliegtu vienošanos soda divus lauksaimniecības tehnikas tirgotājus


Šī gada 4.novembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu sodīt SIA „Terra Serviss" un SIA „Preiss Agro" par aizliegtu vienošanos, kas izpaudusies, abiem konkurējošajiem uzņēmumiem saskaņojot lauksaimniecības tehnikas, tās rezerves daļu un servisa pakalpojumu cenas, kā arī vienojoties par tirgu sadali. Lietas izpētes gaitā KP kons...

Lasīt vairāk


09/11/2011

Konkurences padome soda divus būvniecības uzņēmumus par aizliegtu informācijas apmaiņu


21.oktobrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu sodīt būvniecības uzņēmumus SIA „KaimS" un SIA „Būvfirma L.B.K.", kas, uzticot piedāvājuma sagatavošanu vienam un tam pašam cilvēkam, pieļāva informācijas apmaiņu par dalību publiskā iepirkumā. Uzņēmumiem piemērots naudas sods attiecīgi Ls 1681 un Ls 2308 apmērā, kā arī tiesiskais pienākums mainīt personāla vadības politiku, lai nod...

Lasīt vairāk


02/11/2011

Konkurences padome konstatē aizliegtu vienošanos starp Jūrmalas bērnudārzu pārtikas iepirkuma pretendentiem


21.oktobrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu sodīt trīs pārtikas tirgotājus, kas, piedaloties Jūrmalas pilsētas domes izsludinātajā konkursā par pārtikas piegādi 13 bērnudārziem, iesnieguši saskaņotus piedāvājumus. Kopumā uzņēmumiem SIA „Pārtikas kompānija", SIA „DIV un Ko" un SIA „Ausma grupa" piemērots naudas sods Ls 172 317 apmērā.

Lasīt vairāk


22/09/2011

Konkurences padome piemēro sodu SIA „Jūrmalas Siltums"


9.septembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu, ar kuru konstatēja, ka SIA „Jūrmalas Siltums", bez objektīva pamatojuma apkure sezonas laikā liekot uz divām dienām apturēt SIA „Dubultu šķelda" apkures katlu, ļaunprātīgi izmantojusi savu dominējošo stāvokli tirgū. Par pārkāpumu SIA „Jūrmalas Siltums" piemērots naudas sods Ls 3000 apmērā.

Lasīt vairāk


05/09/2011

KP faktu trūkuma dēļ izbeidz lietu pret SIA „Lattelecom" un norāda uz trūkumiem virszemes ciparu televīzijas projekta ieviešanā


Šī gada 25.augustā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu izbeigt lietu par iespējamu dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu SIA „Lattelecom" darbībās, vienlaikus norādot, ka pastāvošās problēmas bija novēršamas jau virszemes ciparu apraides ieviešanas projekta izstrādes stadijā. SIA „Lattelecom" līdz 201...

Lasīt vairāk


26/08/2011

KP nekonstatē dominējošā stāvokļa mazumtirdzniecībā ļaunprātīgu izmantošanu SIA „RIMI Latvia" darbībās


Šī gada 11.augustā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu izbeigt lietas izpēti par iespējamiem Konkurences likuma pārkāpumiem SIA „RIMI Latvia" darbībās. Lieta tika ierosināta šī gada sākumā pēc SIA „Rīgas Piensaimnieks" iesnieguma, kurā uzņēmums norādīja, ka SIA „RIMI Latvia" ļaunprātīgi izmantojusi savu dominējošo stāvokli mazumtirdzniecībā, neakceptējot SIA „Rīgas Piensaimnieks" ierosināt...

Lasīt vairāk


02/08/2011

KP brīdina par konkurenci kropļojošiem nosacījumiem mazumtirgotāju un piegādātāju līgumos


Nav pieļaujams, ka mazumtirgotāji līgumos ar piegādātājiem (vairumtirgotājiem) iekļauj nosacījumus, kas paredz, ka piegādātājam jāatmaksā mazumtirgotājam cenas starpība gadījumos, kad piegādātājs preces citam mazumtirgotājam pārdevis lētāk. Konkurences padome (KP) norāda, ka šāda prakse var tikt vērtēta kā aizliegta vienošanās, kas ierobežo piegādātāju rīcības brīvību, nosakot cenas, un mazina cenu ko...

Lasīt vairāk


17/05/2011

KP soda Rīgas brīvostas pārvaldi par atkārtotu vēršanos pret konkurentu – velkoņu kompāniju AS "PKL Flote"


29.aprīlī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu sodīt Rīgas brīvostas pārvaldi par ļaunprātīgu dominējošā stāvokļa izmantošanu, ierobežojot konkurējoša velkoņu pakalpojumu sniedzēja AS „PKL Flote" darbību brīvostas teritorijā. Rīgas brīvostas pārvaldei piemērots naudas sods 105 000 latu apmērā. Lietas izpētes gaitā KP konstatēja, ka R...

Lasīt vairāk