Burti
A  A  A

Publikācijas

Aktualitātes

31/01/2013

Konkurences padome izveido īpašu karteļu apkarošanas vienību


No rītdienas, 1.februāra, Konkurences padomē (KP) darbu uzsāks jauna struktūrvienība, kuras galvenais uzdevums – mērķtiecīga un koncentrēta cīņa pret karteļiem, gan atkājot un novēršot šādus pārkāpumus, gan informējot un izglītojot uzņēmumus un budžeta iestādes visā Latvijā. KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama: „Pasaulē un arī...

Lasīt vairāk


28/01/2013

Saņemts jauns apvienošanās ziņojums


24.01.13. Konkurences padome saņēmusi SIA "AKSELSS", SIA "Aparts" un SIA "RusLatNafta" saīsināto apvienošanās ziņojumu. Lēmums par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem Konkurences padomei jāpieņem viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas. Savukārt, ja lietā n...

Lasīt vairāk


25/01/2013

Saņemts jauns apvienošanās ziņojums


22.01.13. Konkurences padome saņēmusi SIA "EAST-WEST TRANSIT", SIA "Baltijas Degviela" un SIA "Baltijas Nafta" apvienošanās ziņojumu. Lēmums par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem Konkurences padomei jāpieņem viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas. Savukā...

Lasīt vairāk


23/01/2013

KP atļauj apvienoties diviem dzīvnieku barības ražotājiem


11.janvārī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut DLA International Holding AS iegūt tiešu izšķirošu ietekmi pār Hankkija-Maatalous Oy, iegādājoties 60% tā kapitāla daļu. Darījuma rezultātā Latvijā reģistrētie uzņēmumi SIA „Baltic Agro” un AS „Saldus Labība” kļūs par vienu tirgus dalībnieku ar SIA „Baltic Feed”.

Lasīt vairāk


17/01/2013

Konkurences padome noslēgusi transportbetona tirgus uzraudzību


Transportbetona tirgus uzraudzību Konkurences padome veica kā pēcpārbaudi iestādes 2008.gadā izskatītai lietai, kuras ietvaros tika pārbaudīts, vai SIA „Cemex” nav ļaunprātīgi izmantojusi savu dominējošo stāvokli pelēkā cementa vairumtirdzniecības tirgū. Toreiz Konkurences padome konstatēja, ka pārkāpums nav noticis, tomēr vienlaikus norādīja uz SIA „Cemex” īpašo atbildību ar s...

Lasīt vairāk


03/01/2013

KP soda AS „Drogas” par dominējošā stāvokļa mazumtirdzniecībā ļaunprātīgu izmantošanu


2012.gada nogalē Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu piemērot AS „Drogas" naudas sodu Ls 18 967 apmērā par tirgus varas ļaunprātīgu izmantošanu. Uzspiežot netaisnīgus, nesamērīgus un nepamatotus sadarbības nosacījumus vairumtirdzniecības uzņēmumam SIA „Euro Cosmetics", AS „Drogas" veicināja tā maksātnespējas iestāšanos. Tāpat AS „Drogas" rīcība, pieprasot atlaides no...

Lasīt vairāk


03/01/2013

KP nekonstatē pārkāpumus piena kooperatīvu „Trikāta KS" un „Dzēse" darbībās


14.decembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu izbeigt lietu pret LPPKS „Trikāta KS" un PKS „Dzēse", jo uzņēmumu vienošanās par cenām atbilst Konkurences likumā noteiktajam izņēmumam no aizlieguma – ieguvumi ekonomiskajai attīstībai no šādas vienošanās pārsniedz tās radītos ierobežojumus konkurencei. Lietas ietvaros KP p...

Lasīt vairāk


27/12/2012

KP soda SIA „Eko osta” par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu


Konkurences padome (KP) par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu sodījusi kuģu radīto naftas atkritumu attīrīšanas uzņēmumu Rīgas brīvostā – SIA „Eko osta". Nepamatoti atsakot sadarbību SIA „Corvus Company", kas sniedz atkritumu savākšanas pakalpojumus kuģiem, SIA „Eko Osta" izslēgusi to no kuģu radīto naftas atkritumu savākšanas tirgus Rīgas...

Lasīt vairāk


18/12/2012

Saņemts jauns apvienošanās ziņojums


07.12.12. Konkurences padome saņēmusi SIA "Baltcom TV" un SIA "IZZI COM" apvienošanās ziņojumu. Lēmums par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem Konkurences padomei jāpieņem viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas. Savukārt, ja lietā nepieciešama padziļin...

Lasīt vairāk


17/12/2012

Lielajiem uzņēmumiem jāļauj pašiem izvēlēties atkritumu apsaimniekotāju


Paužot atbalstu VARAM izstrādātajam noteikumu projektam, kas paredz izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas tirgū, Konkurences padome (KP) norāda – ļaujot lielākajiem uzņēmumiem izvēlēties atkritumu apsaimniekotāju neatkarīgi no pašvaldības izvēles, tirgū tiktu saglabāta konkurence, kas ilgtermiņā arī patērētājiem nodrošinātu izdevīgākas cenas un augstāku pakalpojumu kvalitāti.

Lasīt vairāk


11/12/2012

Publicēti ECN ziņojumi par izmeklēšanas procesu atšķirībām ES dalībvalstīs


Izvērtējot konkurences tiesību lietu izmeklēšanas procesu atšķirības ES dalībvalstīs, Eiropas Konkurences tīkla (ECN) ietvaros sagatavoti ziņojumi par nacionālo konkurences uzraudzības iestāžu izmeklēšanas tiesībām un lēmumu pieņemšanas tiesībām. Lai arī visās dalībvalstīs līdztekus nacionālajam konkurences tiesību regulējumam tiek pie...

Lasīt vairāk


10/12/2012

KP sniedz atbalstu tirgus ekonomikas stiprināšanai Moldovā


Decembra sākumā ar starptautisku konferenci Kišiņevā, Moldovā, noslēdzās divus gadus ilgušais Latvijas, Rumānijas, Austrijas un Moldovas konkurences iestāžu mērķsadarbības projekts, kura ietvaros stiprināta konkurences tiesību aizsardzība Moldovā, ļaujot valstij spert nākamo soli uz Eiropas Savienību orientētas politikas virzienā. Projekta laikā sas...

Lasīt vairāk


26/11/2012

SIA „Sabiedrība Mārupe” apņemas pieslēgt pakalpojumus, nepieprasot no telpu jaunā lietotāja parādus, ko radījis iepriekšējais lietotājs


Pēc komunālo pakalpojumu sniedzēja, SIA "Sabiedrība Mārupe", rakstveida apņemšanās novērst tā darbībās konstatētos konkurences tiesību pārkāpumus, Konkurences padome (KP) nolēma izbeigt pret uzņēmumu ierosināto lietu. KP uzsāka izmeklēšanu pēc SIA „Latectus" iesnieguma saņemšanas, kurā uzņēmums ziņoja, ka SIA „Sabiedrība Mārupe" t...

Lasīt vairāk


15/11/2012

Ekonomikas ministrija valsts svētkos izsaka atzinību KP pārstāvim


Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 94.gadadienu, ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts un Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Juris Pūce 2012.gada 14.novembrī pasniedza Atzinības rakstus par īpašiem nopelniem ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu un kapitālsabiedrību, kurā EM ir valsts kapitāla daļu turētāja, darbiniekiem. Atzinību par ilggadēju,...

Lasīt vairāk


14/11/2012

Konkurences padome tiekas ar SIA "ZAAO"


Lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar atkritumu apsaimniekošanas nozares attīstību, kā arī valsts uzņēmumu darbību tirgū, Konkurences padomes pārstāvji tikās ar pašvaldībām piedroši atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu SIA "ZAAO". Ar Konkurences padomes iepriekš sagatavotajiem priekšlikumiem atkritumu apsaimniekošanas jomas sak...

Lasīt vairāk