Burti
A  A  A

Publikācijas

Aktualitātes

27/05/2020

​KP izstrādā uzņēmēju pašnovērtējuma rīku karteļu risku mazināšanai


Konkurences padome (KP) ir sagatavojusi pašnovērtējuma rīku uzņēmējiem, lai tie ērtā veidā pārliecinātos, vai savas neuzmanības vai zināšanu trūkuma dēļ tie nav iesaistījušies aizliegtā vienošanā ar konkurentiem jeb kartelī, kas ir smagākais konkurences tiesību pārkāpums.

Lasīt vairāk


15/05/2020

Konkurences padomes priekšsēdētāja amata konkursa izbeigšana bez rezultāta tostarp izgaismo iestādes nepietiekamo finansējumu


Konkurences padome (KP) iestādes priekšsēdētāja amata konkursa izbeigšanu bez rezultāta tostarp saista ar neatbilstoši zemu atalgojumu pretstatā augstajiem amata pienākumiem. KP jau gadiem cēlusi trauksmi par nepieciešamību stiprināt iestādes finansiālo kapacitāti, lai tā varētu piesaistīt un noturēt augsti kvalificētus darbiniekus un nodrošināt efektīvu konkurences uzraudzību. ...

Lasīt vairāk


06/05/2020

​KP: asociāciju lēmumi krīzes laikā nedrīkst veicināt uzņēmumu aizliegtas vienošanās


Konkurences padome atgādina, ka COVID-19 pandēmija nevar tikt izmantota kā aizsegs, lai uzņēmumi asociāciju ietvaros aizliegti vienotos par būtiskiem komercdarbības principiem krīzes laikā, kas kaitē patērētāju interesēm. Ir pieļaujami un atbalstāmi, ka asociācijas ietvaros biedri apspriež jautājumus, kas attiecas uz nozares kopīgiem mērķiem un attīstību, piemēram, likumdoša...

Lasīt vairāk


27/04/2020

KP izstrādā pašnovērtējuma rīku ar mērķi atvieglot publisku personu līdzdalības kapitālsabiedrībā izvērtēšanu


2020. gadā vairumam valsts iestāžu un pašvaldību atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma (VPIL) 88. pantam ir jāveic izvērtējums, vai to iesaistīšanās komercdarbībā caur tām piederošām kapitālsabiedrībām ir juridiski un ekonomiski pamatota. Tā kā izvērtējums paredz nepieciešamību pēc Konkurences padomes (KP) atzinuma, iestāde sagatavoja

Lasīt vairāk


21/04/2020

Tiesa apstiprina SIA “Rīgas satiksme” iesaisti t.s. nanoūdens iegādes kartelī


Administratīvā apgabaltiesa 20. aprīlī atstāja spēkā Konkurences padomes (KP) lēmumu, ar kuru iestāde pērn konstatēja SIA “Rīgas satiksme” un sešu uzņēmumu īstenotu aizliegtu vienošanos pašvaldībai piederošā uzņēmuma rīkotajās cenu aptaujās par nano tehnoloģiskās ķīmijas piegādi. Ši...

Lasīt vairāk


16/04/2020

Saņemts jauns apvienošanās ziņojums


06.04.2020. Konkurences padome saņēma apvienošanās ziņojumu par darījumu, ar kuru AS Alexela Varahalduse un OÜ 4E Biofond plāno iegūt kopīgu izšķirošu ietekmi pār pilnfunkciju kopuzņēmumu OÜ Esti Biogaas un netieši caur līdzdalību OÜ Eesti Biogaas pār OÜ Vinni Biogaas (kopā ar OÜ Askoterm un OÜ Tammikus) un OÜ Oisu Biogass (kopā ar OÜ Estonia).  Apvien...

Lasīt vairāk


14/04/2020

​S. Ābrama beidz darbu Konkurences padomē


Šodien, 15. aprīlī, ir Konkurences padomes (KP) priekšsēdētājas Skaidrītes Ābramas pēdējā darba diena. S. Ābrama iestādē nostrādājusi 16 gadus, pusi no laika – kā iestādes vadītāja. KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama: „Kad kļuvu par iestādes vadītāju, man pamatā bija divi mērķi. Viens no tiem - nopietni pie...

Lasīt vairāk


09/04/2020

Konkurences padome informē mazumtirgotājus un piegādātājus par NMPAL piemērošanu COVID-19 krīzes laikā


Konkurences padome (KP) informē, ka ārkārtējās situācijas laikā mazumtirgotājiem sadarbībā ar piegādātājiem ir jāievēro godīgas mazumtirdzniecības principi atbilstīgi Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likumā (NMPAL) noteiktajam. Neskatoties uz to, ka piegādātāji krīzes laikā atsevišķām preču grupām nespēj nodrošināt būtiski lielāku pasūtījumu izpildi, tas nav pamats, lai mazumtirgotāji noteiktu netais...

Lasīt vairāk


07/04/2020

Konkurences padome publisko pārskatu par iestādes darbu 2019. gadā


Konkurences padome (KP) jaunākajā publiskajā pārskatā apkopojusi 2019. gada būtiskākos iestādes sasniegumus un aktualitātes konkurences tiesību piemērošanā Latvijā. Pērn nozīmīgi iestādes resursi veltīti publisku personu rīcības, kas ierobežo godīgu konkurences attīstību, n...

Lasīt vairāk


03/04/2020

Tiesa atstāj spēkā Konkurences padomes lēmumu par būvmateriālu tirgotāju aizliegtu vienošanos arī attiecībā uz SIA “DEPO DIY”


Administratīvā apgabaltiesa 3. aprīlī pieņēma spriedumu noraidīt būvmateriālu tirgotāja SIA “DEPO DIY” pieteikumu par Konkurences padomes (KP) 2017. gada lēmuma atcelšanu, tādējādi šajā tiesu instancē noslēdzot tiesvedību sēriju ar visiem konkrētajā konkurences pārkāpumā iesaistītajiem uzņēmumiem un p...

Lasīt vairāk


03/04/2020

​​Latvijas un Lietuvas konkurences iestādes apvieno spēkus pārrobežu pārkāpumu izmeklēšanā


Ņemot vērā pārrobežu konkurences tiesību pārkāpumu sarežģītību, to efektīvai izmeklēšanai konkurences iestādes apvieno spēkus - nodrošina informācijas apmaiņu par gūtajiem pierādījumiem un koordinēti īstenoto procesuālās darbības jeb nepieteiktus uzņēmumu apmeklējumus pārkāpuma skartajās valstīs. Nupat Lietuvas Konkurences iestāde pierādījumu trūkuma dēļ izbeigusi 23 mēnešu ilgu izmeklēšanu, kas tika nodrošināta ar...

Lasīt vairāk


30/03/2020

​Rēzeknes pilsētas domes un tās kapitālsabiedrības rīcība deformē konkurenci iepirkumos


Konkurences padome (KP), lai arī beidza izpēti lietā par divu uzņēmumu – SIA „DAKO” un SIA „RUVAR” – darbībām Rēzeknes pilsētas domes un SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” rīkotajos iepirkumos par būvmateriālu, santehnikas un elektropreču piegādi, secināja, ka tajos ir deformēta konkurence, ko veicināja pašas Rēzeknes pašvaldības darbības. KP par pašvaldības negodprātīgo rīcību informēja Valsts kontroli un Vides aizsardzības u...

Lasīt vairāk


23/03/2020

​Eiropas konkurences iestāžu kopīgais paziņojums par konkurences tiesību piemērošanu COVID-19 krīzes laikā


23. martā Eiropas Konkurences tīkls, kurā ietilpst Eiropas Savienības konkurences iestādes, tajā skaitā arī Latvijas Konkurences padome, publicē kopīgu aicinājumu uzņēmējiem COVID-19 krīzes laikā ievērot konkurences tiesības. Eiropas Konkurences tīkls pilnībā apzinās sociālās un ekonomiskās sekas, ko izraisījis COVID-19 uzliesmojums Eiropas Savienībā (ES). ES...

Lasīt vairāk


18/03/2020

PTAC un KP aicina uzņēmējus ārkārtējās situācijas laikā būt godprātīgiem


Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) un Konkurences padome (KP) Latvijā izsludinātā ārkārtējās situācijas laikā aicina uzņēmējus būt godprātīgiem un neizmantot situāciju pārmērīgu cenu piemērošanai vai konkurences tiesību pārkāpumu, piemēram, aizliegtu vienošanos, īstenošanai. PTAC seko līdzi tirgotāju r...

Lasīt vairāk


13/03/2020

Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai


Šā gada 9. jūnijā Ministru kabinets apstiprināja Ministru kabineta noteikumus “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas nosaka pasākumus, ko jāievēro pēc ārkārtējās situācijas izbeigšanas.

Lasīt vairāk